4999+ loksewa gk question answer

loksewa gk question answer –loksewa question answer for student who are preparing for kharidar , nayab subba ,and other loksewa exam preparation . here you can practice loksewa question answer of different field such as world geography (बिश्व भूगोल ) nepal geography(नेपालको भूगोल ) solar system and galaxy (सौर्यमंडल ) nepal history (नेपालको एतिहाश ) …

4999+ loksewa gk question answer Read More »

Nepalko itihas gk question answer

Nepalko itihas (नेपालको इतिहास ) Nepalko itihas – नेपालको इतिहास लोकसेवा परीक्षाको हिसाबले अतिनै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। नेपालको इतिहासको बारेमा सबै कुराहरू जान्नु पर्ने हुनाले यो नेपालको इतिहास अतिनै महतत्वपूर्ण हुन्छ। हामीले यो पेजमा लोकसेवा परीक्षामा नेपालको इतिहासबाट सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण 497 प्रश्न उत्तर समावेश गरेका छौं । यो पेजमा तपाईंले नेपालको लिचिविकाल सम्बन्धी सामान्यज्ञान …

Nepalko itihas gk question answer Read More »

Nepal geography questions answer

Nepal geography questions answer Welcome to mcqprasa.com Education website यो पेजमा तपाईंले Nepal geography questions answer( नेपालको भूगोल) सम्बन्धी विविध जानकारी पाउन सक्नु हुन्छ । यो पेजमा हामीले ललोकसेवा परीक्षामा सोध्न सकिने नेपालको भूगोल सबन्दी जानकारी , हिमाल पहाड सम्बन्धी प्रश्नाउत्तर, नदीनाला सम्बन्धी प्रश्नाउत्तर , जिल्ला ,क्षेत्रफल,आकार सम्बन्धी प्रश्नाउत्तर,नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक ,एतिहासिक , सांस्कृतिक र …

Nepal geography questions answer Read More »

Nepalko bhugol GK question answer

Nepalko bhugol GK question answer Welcome to mcqprasad.com . यो पेजमा तपाईंले नेपालको भूगोल सम्बन्धी विविध जानकारी पाउन सक्नु हुन्छ । यो पेजमा हामीले लोकसेवा परीक्षामा सोध्न सकिने नेपालको भूगोल सबन्दी जानकारी , हिमाल पहाड सम्बन्धी प्रश्नाउत्तर, नदीनाला सम्बन्धी प्रश्नाउत्तर , जिल्ला ,क्षेत्रफल,आकार सम्बन्धी प्रश्नाउत्तर,नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक ,एतिहासिक , सांस्कृतिक र प्रख्यात स्थान सम्बन्धी प्रश्नाउत्तर …

Nepalko bhugol GK question answer Read More »

Bishow bhugol question answer

Bishow bhugol question answer- हामीले यो पोस्टमा लोकसेवा परिक्षाको लागि अति महतोपूर्ण बिश्व भूगोल सम्बन्धी gk प्रश्नहरु रकेका छौ . यहाँ बिशोव भूगोल भित्र पर्ने सामान्यज्ञान हरु , देशहरुको भूगोल , छेत्रफल , हिमाल , समुन्द्र , नदि आदिको बारेमा प्रश्नोत्तर राखिएको छ यहाँ समुन्द्र , टापू ,ज्वालामुखी , हिमाल , पर्वत , महासागर , …

Bishow bhugol question answer Read More »

World geography gk question answer in Nepali

World geography gk question answer in Nepali gk question answer in Nepali – यो page मा तपाइले loksewa परिक्षाको लागि महत्तोपुर्ण 400+बिश्व भूगोल सबन्धि प्रश्नहरु पढ्न सक्नु हुन्छ यहाँ हामीले बिश्व भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु – महादेश सम्बन्धी जानकारी ‘ ठुला साना ताल , नदि, पहाड , देश सम्बन्धी जानकारी , घाँसेमैदान , ज्वालामुखी , बन …

World geography gk question answer in Nepali Read More »

Loksewa aayog gk

Loksewa aayog gk question answer Loksewa aayog gk-यो पेजमा तपाईहरुले loksewa आयोग gkतयारी गर्न सक्नुहुन्छ . सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , …

Loksewa aayog gk Read More »

Samanya gyan

Samanya gyan question answer in nepali Samanya gyan -यो पेजमा तपाईहरुले Samanya gyan question answer तयारी गर्न सक्नुहुन्छ . सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान …

Samanya gyan Read More »

Gk question answer in nepali

Gk question answer in nepali – यो पेजमा तपाईहरुले gk question answer तयारी गर्न सक्नुहुन्छ सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , स्वस्थ …

Gk question answer in nepali Read More »

error: Content is protected !!