Bishow bhugol question answer

Bishow bhugol question answer

Bishow bhugol question answer- हामीले यो पोस्टमा लोकसेवा परिक्षाको लागि अति महतोपूर्ण बिश्व भूगोल सम्बन्धी gk प्रश्नहरु रकेका छौ . यहाँ बिशोव भूगोल भित्र पर्ने सामान्यज्ञान हरु , देशहरुको भूगोल , छेत्रफल , हिमाल , समुन्द्र , नदि आदिको बारेमा प्रश्नोत्तर राखिएको छ यहाँ समुन्द्र , टापू ,ज्वालामुखी , हिमाल , पर्वत , महासागर , महादीप , नदि , खोला ,महासागर , बन जंगल , समयान , देशान्तर , आदिको बारेमा सम्पूर्ण प्रश्नहरु राखिएको छ

हामीले यहाँ भाग १ , भाग २ गरेर जम्मा २२ ओटा भाग बनाएका छौ हरेक भागमा २० ओटा प्रश्न उत्तर राखिएको छ सबै प्रश्नहरु पढेर सम्पूर्ण ज्ञान लिनुहोला

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –1

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –2

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –3

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –4

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –5

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –6

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –7

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –8

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –9

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –10

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –11

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –12

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –13

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –14

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –15

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –16

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –17

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –18

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –19

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –20

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –21

बिश्व भूगोल प्रश्नोत्तर भाग –22

Bishow bhugol question answer thank you

"Sharing is caring."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!