Affiliated colleges of IOE and seats

Nepalko itihas gk question answer

Nepalko itihas (नेपालको इतिहास ) Nepalko itihas – नेपालको इतिहास लोकसेवा परीक्षाको हिसाबले अतिनै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। नेपालको इतिहासको बारेमा सबै कुराहरू जान्नु पर्ने हुनाले यो नेपालको इतिहास अतिनै महतत्वपूर्ण हुन्छ। हामीले यो पेजमा लोकसेवा परीक्षामा नेपालको इतिहासबाट सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण 497 प्रश्न उत्तर समावेश गरेका छौं । यो पेजमा तपाईंले नेपालको लिचिविकाल सम्बन्धी सामान्यज्ञान …

Nepalko itihas gk question answer Read More »

error: Content is protected !!