Gk question answer in nepali

Gk question answer

Gk question answer in nepali – यो पेजमा तपाईहरुले gk question answer तयारी गर्न सक्नुहुन्छ सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , स्वस्थ र रोग सम्बन्धी सामान्यज्ञान , जनासंख्या सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिज्ञान र प्रबिधि सम्बन्धी सामान्यज्ञान , सार्क सम्बन्धी सामान्यज्ञान , राजनीति , जातजाती सम्बन्धी सामान्यज्ञान , कला र सस्कृति सम्बन्धी सामान्यज्ञान , पर्यटन यातायात र संचार सम्बन्धी सामान्यज्ञान र अन्य धेरै भागहरु राखेको छौ

quiz in Javascript

GK QUESTION ANSWER IN NEPALI

PRACTICE

Question of

Good Try!
You Got out of answers correct!
That’s

अझै धेरै प्रशौत्तर जान्नको लागि तल दिएको LINK मा CLICK गर्नुहोस्

सौर्यमण्डल सम्बन्धी प्रश्नहरु ( 300)

बिश्व भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु(469)

नेपालको भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु(456)

बिश्व एतिहाश सम्बन्धी प्रश्नहरु(293)

नेपालको एतिहाश सम्बन्धी प्रश्नहरु(431)

नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रश्नहरु(253)

बिज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी प्रश्नहर(229)

सार्क सम्बन्धी प्रश्नहरु(218)

धर्म सस्कृति सम्बन्धी प्रश्नहरु(187)

संबिधान सम्बन्धी प्रश्नहरु(193)

खेलकुद सम्बन्धी प्रश्नहरु(90)

भाषाभासी सम्बन्धी प्रश्नहरु(155)

स्वस्थ र रोग सम्बन्धी प्रश्नहरु (169)

international organization सम्बन्धी प्रश्नहरु(256)

साहित्य सम्बन्धी प्रश्नहरु(203)

जिबजन्तु सम्बन्धी प्रश्नहरु(56)

यातायात संचार सम्बन्धी प्रश्नहरु(128)

OUR Y0UTUBE CHANNEL

आफ्नो अमुल्य समय पढ्नको लागि दिनु भएकोमा धन्यवाद

"Sharing is caring."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!