5000+ Kharidar gk question answer

Kharidar gk

Kharidar gk question answer for better preparation in exam .


kharidar gk question answer -यो पोस्ट मा हामीले खरिदार Exam सोदिने प्रश्नहरु रकेका छौ . यो पेजमा सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , स्वस्थ र रोग सम्बन्धी सामान्यज्ञान , जनासंख्या सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिज्ञान र प्रबिधि सम्बन्धी सामान्यज्ञान , सार्क सम्बन्धी सामान्यज्ञान , राजनीति , जातजाती सम्बन्धी सामान्यज्ञान , कला र सस्कृति सम्बन्धी सामान्यज्ञान , पर्यटन यातायात र संचार सम्बन्धी सामान्यज्ञान र अन्य धेरै भागहरु रकेका छौ


SOURYAMANDAL GK QUESTION ANSWER COLLECTION


WORLD GEOGRAPHY QUESTION ANSWER COLLECTION


NEPAL GROGRAPHY GK QUESTION ANSWER COLLECTION


WORLD HISTORY GK QUESTION ANSWER COLLECTION


NEPAL HISTORY GK QUESTION ANSWER COLLECTION


NEPAL ECONOMY GK QUESTION COLLECTION


SPORTS GK QUESTION QUESTION ANSWER COLLECTION


संबिधान GK QUESTION ANSWER COLLECTION


SCIENCE & TECHNOLOGY GK QUESTION ANSWER COLLECTION


SAARC GK GK QUESTION ANSWER COLLECTION


जिबजन्तु GK GK QUESTION ANSWER COLLECTION


अंतरास्तिया संगठन GK GK QUESTION ANSWER COLLECTION


साहित्य GKGK QUESTION ANSWER COLLECTION


स्वस्थ र रोग GK GK QUESTION ANSWER COLLECTION


भाषाभाषी GK GK QUESTION ANSWER COLLECTION


पर्यटन यातायात र संचार GK GK QUESTION ANSWER COLLECTION


धर्म सस्कृति GK GK QUESTION ANSWER COLLECTION

Thank you for reading this kharidar gk question answer

"Sharing is caring."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!