Loksewa aayog gk

Loksewa aayog gk

Loksewa aayog gk question answer

Loksewa aayog gk-यो पेजमा तपाईहरुले loksewa आयोग gkतयारी गर्न सक्नुहुन्छ . सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , स्वस्थ र रोग सम्बन्धी सामान्यज्ञान , जनासंख्या सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिज्ञान र प्रबिधि सम्बन्धी सामान्यज्ञान , सार्क सम्बन्धी सामान्यज्ञान , राजनीति , जातजाती सम्बन्धी सामान्यज्ञान , कला र सस्कृति सम्बन्धी सामान्यज्ञान , पर्यटन यातायात र संचार सम्बन्धी सामान्यज्ञान र अन्य धेरै भागहरु रकेका छौ सामान्यज्ञान अन्तर्गतपर्ने हरेक प्रश्नहरुतपाइलेयो पेजमा प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ

बाँकि प्रश्नौत्तार हरु तल छुट्टाछुट्टै राखिएको छ-Loksewa aayog

quiz in Javascript

लोकसेवा आयोग GK

तयारी गर्नुहोस्

Question of

Good Try!
You Got out of answers correct!
That’s

बिश्व भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु(469 QUESTION ANSWER)


नेपालको भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु(456 QUESTION ANSWER)


सौर्यमण्डल सम्बन्धी प्रश्नहरु ( 300 QUESTION ANSWER)


नेपालको एतिहाश सम्बन्धी प्रश्नहरु(431 QUESTION ANSWER)


बिज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी प्रश्नहर(229 QUESTION ANSWER)


बिश्व एतिहाश सम्बन्धी प्रश्नहरु(293 QUESTION ANSWER)


संबिधान सम्बन्धी प्रश्नहरु(193 QUESTION ANSWER)


नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रश्नहरु(253 QUESTION ANSWER)


सार्क सम्बन्धी प्रश्नहरु(218 QUESTION ANSWER)


धर्म सस्कृति सम्बन्धी प्रश्नहरु(187 QUESTION ANSWER)


जिबजन्तु सम्बन्धी प्रश्नहरु(56 QUESTION ANSWER)


खेलकुद सम्बन्धी प्रश्नहरु(90 QUESTION ANSWER)


भाषाभासी सम्बन्धी प्रश्नहरु(155 QUESTION ANSWER)


स्वस्थ र रोग सम्बन्धी प्रश्नहरु (169 QUESTION ANSWER)


international organization सम्बन्धी प्रश्नहरु(256 QUESTION ANSWER)


साहित्य सम्बन्धी प्रश्नहरु(203 QUESTION ANSWER)


यातायात संचार सम्बन्धी प्रश्नहरु(128 QUESTION ANSWER)


SUBSCRIBE OUR Y0UTUBE CHANNEL

आफ्नो अमुल्य समय पढ्नको लागि दिनु भएकोमा धन्यवाद- mcqprasad.com

"Sharing is caring."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!