Loksewa online quiz

Loksewa online quiz

Loksewa online quiz -खरिदार , नायब सुब्बा , शिक्षक सेवा आयोग तयारीका लागि अतिनै महत्तोपुर्ण loksewa online quiz यो पेजमा राखिएको छ .

यो पोस्ट मा हामीले Loksewa Exam सोदिने प्रश्नहरु रकेका छौ . यो पेजमा सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , स्वस्थ र रोग सम्बन्धी सामान्यज्ञान , जनासंख्या सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिज्ञान र प्रबिधि सम्बन्धी सामान्यज्ञान , सार्क सम्बन्धी सामान्यज्ञान , राजनीति , जातजाती सम्बन्धी सामान्यज्ञान , कला र सस्कृति सम्बन्धी सामान्यज्ञान , पर्यटन यातायात र संचार सम्बन्धी सामान्यज्ञान र अन्य धेरै भागहरु रकेका छौ

“:PRACTICE MAKES MAN PERFECT

quiz in Javascript

LOKSEWA QUIZ

TRY IT

Question of

Good Try!
You Got out of answers correct!
That’s

अझै धेरै loksewa gk तयारीको लागि तल दिएको link मा click गर्नुहोस्

Loksewa online quiz

"Sharing is caring."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!