स्वस्थ रोग part-2

Loksewa question answer - स्वस्थ , रोग सम्बन्धी जानकारी

Loksewa question answer - स्वस्थ , रोग सम्बन्धी जानकारी यो पेजमा राखिएको छ

26.विफर रोग कुन जीवाणुको कारणबाट लाग्छ ?

27. औलो रोग कसरी सर्दछ ??
28.असाध्य रोग भनेको के हो ?

29.छैटौं शताब्दीमा रोममा महामारीको रूपमा फैलिएको रोग कुन हो ?

30.सातौं शताब्दीमा भारतीय उपमहाद्वीपमा महामारीको रूपमा फैलिएको रोग कुन हो ?

31. जनस्वास्थ्यसम्बन्धी पहिलो कानुन बनाउने देश कुन हो ?

32.बेलायतमा Public Health Act कहिले जारी भएको थियो ?

33.गाइनेटिक्स भन्नाले के बुझिन्छ ?

34.जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको सुरुआत कुन रोगको महामारीका कारणबाट भएको मानिन्छ ?

35.व्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग कुन होइन ?

36.क्षयरोगको जिवाणु सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका हुन् ?

37.क्षयरोगको जिवाणु सर्वप्रथम कहिले पत्ता लागेको हो?

38. क्षयरोग विरुद्ध दिइने खोपलाई के भनिन्छ ?

39.BCG को पूर्णरूप के हो ?

40.भ्यागुते रोग र लहरे खोकी विरुद्ध दिइने भ्याक्सिन कुन हो ?
41.बच्चालाई दादुरा विरुद्धको खोप कहिले दिइन्छ ?

42.पक्षघात विरुद्ध दिइने खोप कुन हो ?
43.हैजा रोग कुन किटाणुबाट लाग्छ ?

44.भिरिङ्गी (Syphilis) रोग कुन किटाणुको संक्रमणबाट लाग्छ ?

45.यौनजन्य रोग सुजाक (Gonorrhoea) कुन किटाणुका कारण लाग्छ ?

46.AIDS को पूर्ण रूप के हो ?

47.एड्स रोग सर्वप्रथम कहिले पत्ता लागेको हो ?

48.एड्स रोग सर्वप्रथम कहाँ पत्ता लागेको हो ?

49.एड्स रोगको उत्पत्ति कहाँबाट भएको मानिन्छ ?

50.हेपाटाइटिस 'बी' केमा संक्रमण हुने रोग हो ?

"Sharing is caring."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!