Kharidaar first paper 2076

यहाँहरुलाइ Kharidaar first paper Practice Set मा स्वागत छ !!!

यो सेटमा भएका प्रश्नहरु syllabus अनुसार छन र समय ४५ मिनेट दिइएको छ !!!

Gmail
Name
"Sharing is caring."

3 thoughts on “Kharidaar first paper 2076”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!