KHARIDAR SET

Welcome to your KHARIDAR SET

उपयुक्त विकल्पको छनोट गरि श्रेणी पुरा गर्नुहोस

दिएको चित्रमा (?) मा सहि चित्र कुन हुन्छ ?

दिएको चित्रमा कतिओटाआयात रहेका छन् ?

चित्रमादिएको (? ) चिन्हमा सहि अंक भर्नुहोस्

केहि क्रिकेटखेलाडी(C) टेनिस खेलाडी (T) पनि हुन् . केहि टेनिस खेलाडी Hockey खेलाडी (H) पनि हुन् तर कुनै पनि क्रिकेट खेलाडी Hockey खेलाडी होइनन भनेएस सम्बन्धलाई तलकोकुन Venn diagram ले प्रतिनिधित्तो गर्दछ ?

दिएको चित्रमा नमिल्ने विकल्पको छनोट गर्नुहोस

तलको प्रश्न चिन्हमा सहि अल्भफाबेट भर्नुहोस्


"Sharing is caring."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!