3500+ Nasu gk question answer

Nasu gk

Nasu gk question answer – Practice gk question answer and boost your knowlege in short time with mcqprasad.

यो पेजमा तपाईहरुले नासु परिक्षामा सोधिने प्रश्नहरुको gk question answer तयारी गर्न सक्नुहुन्छ . यो पेजमा NASU SYALLUBAS अनुसार प्रश्नहरु राखिएको छ NASU SYALLUBAS अनुसार सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , स्वस्थ र रोग सम्बन्धी सामान्यज्ञान , जनासंख्या सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिज्ञान र प्रबिधि सम्बन्धी सामान्यज्ञान , सार्क सम्बन्धी सामान्यज्ञान , राजनीति , जातजाती सम्बन्धी सामान्यज्ञान , कला र सस्कृति सम्बन्धी सामान्यज्ञान , पर्यटन यातायात र संचार सम्बन्धी सामान्यज्ञान र अन्य धेरै भागहरु रकेका छौ

हरेक प्रश्नहरु तल देखाएको नमुना अनुसार हुन्छ जहाँ तपाइले show answer मा दाब्नु भएमा सहि उत्तर पाउनु हुन्छ

CLICK THE LINK BELOW FOR PRACTICE

सौर्यमण्डल सम्बन्धी प्रश्नहरु ( 300)

बिश्व भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु(469)

नेपालको भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु(456)

बिश्व एतिहाश सम्बन्धी प्रश्नहरु(293)

नेपालको एतिहाश सम्बन्धी प्रश्नहरु(431)

नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रश्नहरु(253)

बिज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी प्रश्नहर(229)

सार्क सम्बन्धी प्रश्नहरु(218)

धर्म सस्कृति सम्बन्धी प्रश्नहरु(187)

संबिधान सम्बन्धी प्रश्नहरु(193)

खेलकुद सम्बन्धी प्रश्नहरु(90)

भाषाभासी सम्बन्धी प्रश्नहरु(155)

स्वस्थ र रोग सम्बन्धी प्रश्नहरु (169)

international organization सम्बन्धी प्रश्नहरु(256)

साहित्य सम्बन्धी प्रश्नहरु(203)

जिबजन्तु सम्बन्धी प्रश्नहरु(56)

यातायात संचार सम्बन्धी प्रश्नहरु(128)

"Sharing is caring."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!