3500+Nasu question answer collection

Nasu question answer

Nasu question answer

यो पेजमा तपाईहरुले नासु परिक्षामा सोधिने प्रश्नहरुको gk question answer तयारी गर्न सक्नुहुन्छ . यो पेजमा NASU SYALLUBAS अनुसार प्रश्नहरु राखिएको छ NASU SYALLUBAS अनुसार सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , स्वस्थ र रोग सम्बन्धी सामान्यज्ञान , जनासंख्या सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिज्ञान र प्रबिधि सम्बन्धी सामान्यज्ञान , सार्क सम्बन्धी सामान्यज्ञान , राजनीति , जातजाती सम्बन्धी सामान्यज्ञान , कला र सस्कृति सम्बन्धी सामान्यज्ञान , पर्यटन यातायात र संचार सम्बन्धी सामान्यज्ञान र अन्य धेरै भागहरु रकेका छौ

3500 प्रश्नहरु तल दिएको नमुना अनुसार हुनेछ

बाँकि प्रश्नहरु हेर्नको लागि तल दिएको PICTURE मा CLICK गर्नुहोस्

Nasu gk
Nasu gk

हाम्रो पेजमा आएर आफ्नो अमुल्य समय पढ्नको लागि खर्चिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरुलाई प्रश्नोत्तरहरु कस्तो लग्यो COMMENT गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला राम्रो लागेमाआफ्नोसाथीहरु र SOCIAL MEDIA मा SHARE गर्न भने नभुल्नु होला हामीअजि धेरै प्रश्नहरु ल्याउने छौ यदितपाइलाई कुनै प्रश्न रकना मन लागेमा comment गर्नुहोस् हामी आफ्नो WEBSITE मा रक्नेछौ

हामी YOUTUBE मा पानी रहेका छौ अजि थप प्रश्नहरु प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो YOUTUBE CHANEL लाई पानी SUBSCRIBE गरिद्नुहोला

हामीलाई YOUTUBE मा FOLLOW गर्न नभुल्नु होला

PRACTICE MCQ WITH MCQPRASAD.COM

TH

"Sharing is caring."

2 thoughts on “3500+Nasu question answer collection”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!