Samanya gyan

Samanya gyan

Samanya gyan question answer in nepali

Samanya gyan -यो पेजमा तपाईहरुले Samanya gyan question answer तयारी गर्न सक्नुहुन्छ . सौर्यमण्डल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिश्व एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको एतिहाश सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामान्यज्ञान , खेलकुद सम्बन्धी सामान्यज्ञान , नेपालको संबिधान सम्बन्धी सामान्यज्ञान , स्वस्थ र रोग सम्बन्धी सामान्यज्ञान , जनासंख्या सम्बन्धी सामान्यज्ञान , बिज्ञान र प्रबिधि सम्बन्धी सामान्यज्ञान , सार्क सम्बन्धी सामान्यज्ञान , राजनीति , जातजाती सम्बन्धी सामान्यज्ञान , कला र सस्कृति सम्बन्धी सामान्यज्ञान , पर्यटन यातायात र संचार सम्बन्धी सामान्यज्ञान र अन्य धेरै भागहरु रकेका छौ सामान्यज्ञान अन्तर्गतपर्ने हरेक प्रश्नहरुतपाइलेयो पेजमा प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ

प्रश्नहरु धेरै भएको लेसबै प्रश्न एकै पोस्टमा राख्न नमिलेको ले छुट्टा छुट्टै राखेका छौ

quiz in Javascript

LOKSEWA QUIZ

TRY IT

Question of

Good Try!
You Got out of answers correct!
That’s

बाँकि प्रश्नहरु तलको linkमा रहेको छ click गरेर प्रशानुत्तर हेर्नुहोला

बिश्व भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु(469 QUESTION)


नेपालको भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरु(456 QUESTION)


सौर्यमण्डल सम्बन्धी प्रश्नहरु ( 300 QUESTION)


नेपालको एतिहाश सम्बन्धी प्रश्नहरु(431 QUESTION)


बिज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी प्रश्नहर(229 QUESTION)


बिश्व एतिहाश सम्बन्धी प्रश्नहरु(293 QUESTION)


संबिधान सम्बन्धी प्रश्नहरु(193 QUESTION)


नेपालको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रश्नहरु(253 QUESTION)


सार्क सम्बन्धी प्रश्नहरु(218 QUESTION)


धर्म सस्कृति सम्बन्धी प्रश्नहरु(187 QUESTION)


जिबजन्तु सम्बन्धी प्रश्नहरु(56 QUESTION)


खेलकुद सम्बन्धी प्रश्नहरु(90 QUESTION)


भाषाभासी सम्बन्धी प्रश्नहरु(155 QUESTION)


स्वस्थ र रोग सम्बन्धी प्रश्नहरु (169 QUESTION)


international organization सम्बन्धी प्रश्नहरु(256 QUESTION)


साहित्य सम्बन्धी प्रश्नहरु(203 QUESTION)


यातायात संचार सम्बन्धी प्रश्नहरु(128 QUESTION)


SUBSCRIBE OUR Y0UTUBE CHANNEL

आफ्नो अमुल्य समय पढ्नको लागि दिनु भएकोमा धन्यवाद- mcqprasad.com

"Sharing is caring."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!