सौर्यमण्डल part-1

loksewa gk -सौर्यमण्डल Loksewa gk – यो पेजमा तपाईहरुले loksewa तयारीको लागि महत्त्वपूर्ण gk question practice गर्नसक्नुहुन्छ यहाँ रहेको सम्पूर्ण (५०००+) लोकसेवाको प्रश्नहरु मध्ये सौर्यमण्डलको प्रश्नहरु निशुल्क तयारी गर्नुहोस् 1. ग्रहहरूको उत्पत्तिका २ सिद्धान्त कुन कुन हुन् ? A.ज्वारभाटा र ताप सिद्धान्त B.निकारिका र ताप सिद्धान्त C.निहारिका सिद्धान्त र ज्वारभाटा सिद्धान्त D.ज्वारभाटा र गति सिद्धान्त …

सौर्यमण्डल part-1 Read More »