नेपालको भूगोल part-4

Nepalko bhugol- नेपालको भूगोल ​ Nepalko bhugol – यो पेजमा तपाईहरुले loksewa को खरिदार ,नासू,शिक्षकसेवा , अधिकृत , आदिको तयारी को लागि महत्तोपुर्ण Nepalko bhugol सम्बन्धी बहुकल्पिक प्रश्नहरुको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ -Nepalko bhugol परिक्षाको हिसाबले धेरै महत्तोपुर्ण बिषय हो ध्यान दिएर पद्नुहोला​ 76.गण्डकी नदीको नामकरण कुन ऋषिको नामबाट गरिएको हो ? A.गण्ड ऋषि B.अचित्र ऋषि …

नेपालको भूगोल part-4 Read More »