nepalko bhugol

नेपालको भूगोल part -5

Nepalko bhugol- नेपालको भूगोल ​ Nepalko bhugol – यो पेजमा तपाईहरुले loksewa को खरिदार ,नासू,शिक्षकसेवा , अधिकृत , आदिको तयारी को लागि महत्तोपुर्ण Nepalko bhugol सम्बन्धी बहुकल्पिक प्रश्नहरुको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ -Nepalko bhugol परिक्षाको हिसाबले धेरै महत्तोपुर्ण बिषय हो ध्यान दिएर पद्नुहोला​ 101.तीनतिरबाट नदीले सीमाना छुट्याएको जिल्ला कुन हो? A.सर्लाही B.झापा C.ओखलढुङ्गा D.चितवन 102.उराई भज्याङ …

नेपालको भूगोल part -5 Read More »

नेपालको भूगोल part-4

Nepalko bhugol- नेपालको भूगोल ​ Nepalko bhugol – यो पेजमा तपाईहरुले loksewa को खरिदार ,नासू,शिक्षकसेवा , अधिकृत , आदिको तयारी को लागि महत्तोपुर्ण Nepalko bhugol सम्बन्धी बहुकल्पिक प्रश्नहरुको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ -Nepalko bhugol परिक्षाको हिसाबले धेरै महत्तोपुर्ण बिषय हो ध्यान दिएर पद्नुहोला​ 76.गण्डकी नदीको नामकरण कुन ऋषिको नामबाट गरिएको हो ? A.गण्ड ऋषि B.अचित्र ऋषि …

नेपालको भूगोल part-4 Read More »

नेपालको भूगोल part 2

Nepalko bhugol – नेपालको भूगोल Nepalko bhugol – यो पेजमा तपाईहरुले loksewa को खरिदार ,नासू,शिक्षकसेवा , अधिकृत , आदिको तयारी को लागि महत्तोपुर्ण Nepalko bhugol सम्बन्धी बहुकल्पिक प्रश्नहरुको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ -Nepalko bhugol परिक्षाको हिसाबले धेरै महत्तोपुर्ण बिषय हो ध्यान दिएर पद्नुहोला​ 26.सदाबहार एवं हिमाली पूर्वगामी नदी भन्नाले कुन नदीलाई बुझिन्छ ? A.दोस्रो स्तरका नदी …

नेपालको भूगोल part 2 Read More »

error: Content is protected !!